Golang uygulamanızda bir panik kurtarma ara biriminizin olduğunu ve beklendiği gibi çalıştığından emin olmak istediğinizi varsayın. Bu amaçla aşağıdaki örnek testi kullanabilirsiniz.


package middleware

import (
"log"
"net/http"

"internal/pkg/response"
)

func PanicRecovery(handler http.Handler) http.Handler {
return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
defer func() {
if err := recover(); err != nil {
// Log the error or something else...

if err := response.Write(w, response.Response{
Status: http.StatusInternalServerError,
Code: response.CodeInternalError,
Message: response.MessageInternalError,
}); err != nil {
log.Println(err)
}
}
}()

handler.ServeHTTP(w, r)
})
}

package middleware

import (
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"

"github.com/stretchr/testify/assert"
)

func TestPanicRecovery(t *testing.T) {
homeHandler := func(http.ResponseWriter, *http.Request) { panic("some error") }
panicHandler := PanicRecovery(http.HandlerFunc(homeHandler))

req := httptest.NewRequest("GET", "/", nil)
res := httptest.NewRecorder()

panicHandler.ServeHTTP(res, req)

assert.Equal(t, 500, res.Code)
assert.Equal(t, `{"code":"internal_error","message":"Internal error"}`, res.Body.String())
}